Onafhankelijke professionele expertise

TURN-KEY INRICHTEN; samen kom je verder

VANMAATWERK biedt klanten onafhankelijke professionele expertise voor het maatwerk interieur- en inrichtingsproces. Wij kunnen inventariseren, adviseren, ontwerpen, begeleiden, regisseren en realiseren uw inrichting vanaf het eerste initiatief tot en met de ingebruikname.

VANMAATWERK als spil in het communicatieproces tussen management, eindgebruikers, fabrikanten, uitvoerenden en andere partijen die mede bepalend zijn voor het succes van uw inrichting. We beperken de onnodige (in)directe kosten tot een minimum door vooraf goede afstemming met eindgebruiker en (diverse) leveranciers. Wij zijn hierin pragmatisch, transparant en innovatief.